T.I.P Arkitekter, 2018

Vertikala Rum, nr 2, för TIP arkitekter, 2018.

TIP, Theory Into Practice, är arkitekter som vill forma en bättre framtid. De tar utgångspunkt i komplexa samhällsutmaningar och bygger upp tvärdisciplinära konstellationer med gemensam innovationsförmåga. Vi började vårt samarbete kring TIPs ideér om nya Slakthusområdet i Stockholm. Collagen är en båda digitala och handgjorda.