Alla blir glada, 2021

”Alla blir glada”, 2021, Torgbron, Lidköping. Foto: Martin Frick.

”Alla blir glada”

Ljusslinga i plast med ledljus, 2021, Torgbron, Lidköping.

Slingan är 4 meter lång med tio individuellt målade plastkupor (höjd 30 cm, 15 cm diameter).

Ett piller för huvudvärken, ett piller mot pollenallergin, ett piller för att inte bli med barn eller ett piller för att inte vara ledsen. Den moderna medicinen har förändrat vår syn på kroppen och våra förväntningar på vad den ska kunna och hur den ska bete sig. Ett vaccin som ska rädda världsekonomin. Längder med lysande piller, det ena vackrare än det andra, med växande förväntningar. Dagens medicin är morgondagens sorliga bevis på att även vi försökte övervinna döden. Verket är framtaget till utomhusutställningen ”Kolla Konst” arrangerat av Lidköping Konsthall, 2021.

”Alla blir glada”, 2021, Torgbron, Lidköping. Foto: Martin Frick.
”Alla blir glada”, 2021, Torgbron, Lidköping. Foto: Martin Frick.