Stiftelsen Yngve Bergers Minnesfonds Stipendium

Från Handens Kulturhus 2021, ”Flower Mushroom”, Anna Sörenson Rydh

Jag är så stolt att jag blivit tilldelad Stiftelsen Yngve Bergers Minnesfonds Stipendium!

Motivering: En lättsam lekfullhet, betecknar Sörensons sätt att förhålla sig till sina natur-relaterade skulpturer som är förstorade och förhöjda i färgskala.

De är samtidigt mödosamt skapade och placerade på väl valda platser.

Det ömtåliga, sköra materialet, som med hjälp av luft och ljus understryker lättheten, skapar monumentala, iögonfallande skulpturer som man som betraktare inte kommer undan.

De påkallar ett möte mellan ett modernt och ett, genom historien uråldrigt formspråk.

I motsatsförhållandet uppstår frågor.

Vad är det vi ser?

Sörensson är värdig ett stipendium till förmån för ett fortsatt sökande och för att kunna utveckla sitt arbete genom tekniskt hållbara alternativ.